Sprog

Mål
Børnene udvikler deres sprog gennem hverdagens samtaler, leg og aktiviteter.

Børnene udfordres til sproglig kreativitet.

Gennem leg og aktiviteter styrker vi børnenes læse- og skriveforudsætninger, herunder også lydlig opmærksomhed.

Børnene støttes i at udvikle deres nysgerrighed over for tegn og symboler.

Børnene lærer regler for samtale, at lytte, når andre taler.

Vurdere, om børnene har brug for ekstra sprogstimulering.

Beskrivelse
Børnene udvikler sig sprogligt, når de er i dialog og leger med andre børn. Vi støtter børnene i at anvende de forskellige kommunikationsformer, for eksempel talesprog, kropssprog og billedsprog.

Vi er meget opmærksomme på at hjælpe børnene med at sætte ord på deres følelser og udtryk, således at de føler sig hørt og set af både børn og voksne.

Vi støtter børnene i at sige til og fra. På denne måde hjælper vi dem med at udvikle deres sprog, så de bliver i stand til at udtrykke, hvad de mener og føler. Hermed opnår de at blive forstået.

Vi støtter børnene i dialogen, så de kan tale, lytte, stille spørgsmål, give svar og være aktive i fællesskabet.

En stor del af sprogstimuleringen foregår gennem samtale i hverdagen på en anerkendende måde og brug af åbnende spørgsmål.

Vi holder rundkreds, hvor der synges, leges og snakkes om hverdagens hændelser.

Vi arbejder ud fra de 10 understøttende sprogstrategier, som støtter børnenes sprogtilegnelse.

Vi bruger dialogisk læsning, målrettet sprogspil, rim og remser

Sprogvurdering
Vi tilbyder en sprogvurdering af alle børn i alderen 2 år og 10 måneder til og med 3 år
og 4 måneder. Ved hjælp af sprogvurderingen afdækker vi for eksempel barnets ordforråd, forståelse for sprog og evne til at danne sætninger.

De børn, som har brug for ekstra sprogstimulering, får, i samarbejde med forældrene, målrettet den nødvendige opmærksomhed omkring deres sproglige udvikling gennem leg, daglige aktiviteter og dialogisk læsning.

Der er lukket for kommentarer.