Sociale kompetencer

Mål
Børnene anerkendes og respekteres.

Børnene oplever at høre til et fællesskab.

Børnene oplever tryghed og tillid i deres relationer til både voksne og børn.

Børnene lærer at samarbejde med andre.

Børnene støttes i at danne og vedligeholde venskaber.

Børnene lærer at hjælpe hinanden og være opmærksomme på hinanden.

Børnene lærer at udvise empati for hinanden.

Børnene lærer at løse konflikter.

Børnene har mulighed for at udvikle sig gennem leg.

Beskrivelse
Vi holder rundkreds, hvor vi blandt andet synger og taler om, hvem der er fraværende. Det har betydning for fællesskabet, at vi er opmærksomme på, hvem der mangler og hvorfor.

Vi skaber en hyggelig og rar stemning, når vi spiser frokost, så børn og voksne kan nyde at være sammen. Til frokost henter børnene selv deres madkasser i køleskabet efter tur. Børnene hjælper hinanden under spisningen og rækker vand og affaldsskåle til hinanden.

Børnene opfordres til at hjælpe hinanden, når de skal have overtøj på og udenfor at lege. Vi giver børnene gode muligheder for at lege.

Vi er meget opmærksomme på de samværsstrategier, som børnene anvender, og vi støtter dem i deres sociale udvikling. Vi hjælper børnene, hvis de har svært ved at lege med andre børn. Vi lærer børnene at omgås hinanden på en positiv måde.

Vi er meget opmærksomme på at hjælpe børnene med at sætte ord på deres følelser og udtryk, således at de føler sig hørt og set af både børn og voksne.

Vi støtter børnene i at sige til og fra. På denne måde hjælper vi dem med at udvikle deres evne til at løse konflikter, så de bliver i stand til at udtrykke, hvad de mener, og hermed opnår at blive forstået.

 

Der er lukket for kommentarer.