Naturen og naturfænomener

Mål
Børnene oplever glæde ved at være i naturen.

Børnene udvikler respekt og forståelse for naturen.

Naturen er et naturligt legerum for børnene.

Børnene tilegner sig erfaringer med naturen.

Børnene er bevidste om miljøet og lærer at værne om det.

Beskrivelse
Vi giver børnene mulighed for at lege i naturen året rundt.

Børnene får lov til at eksperimentere og får på denne måde erfaringer med natur og
miljø, for eksempel gennem jord- og mudderlege.

Vi bruger nærmiljøet med rideskolen og kanin- og marsvinehøjen.

Vi bruger bål til madlavning og leg.

Vi lærer børnene at sortere affald. Vi har opstillet regnvandstønder, og vi lærer
børnene at spare på lys og vand.

Vi har årlige oprydningsdage på legepladsen.

Vi genbruger materialer.

Krokodillerne
De 5-årige børn flyttes til krokodillestuen, som er en natur- og bevægelsesgruppe (udegruppe). Denne gruppe er placeret i et særskilt hus tilknyttet et stort legepladsområde.

Der er lukket for kommentarer.