Kulturelle udtryksformer og værdier

Mål
Børnene opnår kendskab til egen og andres kultur og traditioner.

Børnene opnår indblik i hinandens familieformer.

Børnene har mulighed for at udvikle deres kreative evner.

Børnene opnår kendskab til fælles sangkultur.

Beskrivelse
Vi bygger året op omkring faste traditioner, for eksempel jul, påske, fastelavn, sankthans og børnenes fødselsdage.

Vi tager udgangspunkt i de enkelte børn på stuen og deres familieformer.

Børnene præsenteres for forskellige materialer, som de lærer at anvende.

Vi synger i forbindelse med samlinger, fødselsdage og højtider.

Vi præsenterer børnene for forskellig musik.

Vi deltager i »tossede tirsdage«.

Vi igangsætter forskellige temaer i løbet af året, for eksempel dinogruppe og skoleprojekt.

Vi læser højt, fortæller historier og lærer børnene rim og remser.

Der er lukket for kommentarer.