Krop og bevægelse

Mål
Børnene oplever glæde ved at bruge deres krop og ved at være i bevægelse.

Børnene har mulighed for at udvikle deres fysiske formåen og udfordre egne grænser.

Børnene opnår en høj grad af selvhjulpenhed.

Børnene udvikler kropsbevidsthed og fornemmelse af egne grænser.

Børnene får mulighed for, gennem sanselige oplevelser, at opnå indsigt i sig selv, andre mennesker og kroppens muligheder og begrænsninger.

Personalet skal medvirke til, at vi lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger, Sundhedstyrelsens anbefalinger om, at børnene får mulighed for at være fysisk aktive mindst 60 minutter om dagen.

Børnene får mulighed for rum til fred, ro og fordybelse.

Børnenes fysiske sundhed styrkes med fokus på hygiejne, ernæring og bevægelse.

Måltiderne skal være sunde og ernæringsrigtige.

Beskrivelse
Vi prioriterer tid til børnenes lege højt, og vi indretter huset med gode muligheder for forskellig leg. Vi sikrer, at alle børn er ude at lege hver dag.

Personalet skal formidle glæde ved motion og bevægelse samt sikre, at kropslig aktivitet er en naturlig del af hverdagen i Ravnekæret.

Personalet skal tænke fysisk aktivitet ind i planlægningen af hverdagen.

Vi anvender legepladsen bevidst i forbindelse med børnenes fysiske udvikling, og vi har løbende fokus på udviklingen af den. Legepladsen er indrettet, så den tilgodeser børnenes muligheder for kropslige udfoldelser samt giver børnene mulighed for at “gemme sig” og “blive helt væk” fra de øvrige børn og voksne. De voksne skal være gode rollemodeller på legepladsen og selv vise glæde ved fysiske udfoldelser.

Vi har indrettet huset med små rolige afgrænsede hjørner og flytbare møbler, så der er mulighed for, at børnene kan finde de rolige legesteder, for eksempel dukkekroge, byggerum til lege med biler og klodser, udklædningslege, rum til voldsomme bevægelseslege, plads til vandlege og udendørs leg.

Vi har indrettet et stort fællesrum med redskaber til gymnastik og motorisk udfoldelse, som børn og personale benytter på skift i ugens løb.

Vi lader børnene klare af- og påklædning i det omfang, de selv kan, og støtter dem i en videre udvikling af dette.

Vi laver gymnastik, sanglege og andre motoriske aktiviteter med børnene.

Vi hjælper børnene med at vaske hænder før et måltid og efter toiletbesøg.

Vi har udarbejdet en kostpolitik, Mad og måltider i Ravnekæret.

Vi er i gang med at udvikle et idékatalog til forældrene.

Vi er opmærksomme på børn med begyndende vægtproblemer og taler med forældrene om dette.

Vi indkøber kun beskæftigelsesmaterialer, der ikke indeholder giftstoffer.

Krokodillerne (førskolebørn)
De 5-årige børn flyttes til Krokodillestuen, som er en natur- og bevægelsesgruppe (udegruppe). Denne gruppe er placeret i et særskilt hus tilknyttet et stort legepladsområde.

Der er lukket for kommentarer.