Barnets alsidige personlige udvikling

Mål
Udvikle børnene til at blive alsidige, positive og livsglade mennesker med et
ligeværdigt menneskesyn, og som tror på egen og andres værdi.

Børnene får mulighed for at lære sig selv at kende og udvikle deres selvværd.

Børnenes kompetencer styrkes, og de lærer at indgå i sociale sammenhænge.

Bygge hverdagen op omkring forudsigelighed og omsorg.

Give børnene mulighed for at lege med hinanden og udvikle sig herigennem.

Børnenes følelsesmæssige udvikling stimuleres gennem lege og gode rammer for udfoldelse.

Tage udgangspunkt i det enkelte barn og dets behov.

Personalets faglige og personlige egenskaber skal udvikles, da disse er en vigtig
forudsætning for at kunne styrke børnenes alsidige personlige udvikling.

Personalet skal være gode rollemodeller.

Beskrivelse
Vi skaber et miljø, hvor der både er plads til fastlagte og spontane aktiviteter.

Vi støtter børnene i at afprøve egne grænser.

Vi lader børnene afprøve deres færdigheder og støtter dem i nye udfordringer.

Børnene lærer at genkende trygheden ved de daglige gøremål.

Vi forventer, at både forældre og personale samarbejder om at udveksle informa-
tioner, der kan have betydning for forløbet af børnenes dag.

 
Personalet skal

• Være åbne og turde vise følelser
• Være nærværende og vise respekt for hinanden
• Kunne give knus, kritik og undskyldninger
• Skabe tryghed for børnene, forældrene og hinanden
• Være personlige og engagerede
• Vise glæde ved at fordybe sig i de ting, som de beskæftiger sig med
• Anvende fantasien til at løse opgaver og over¬vinde forhindringer
• Kunne sætte grænser for sig selv

Der er lukket for kommentarer.