Pædagogisk læreplan

Her kan du læse Ravnekærets overordnede pædagogiske læreplan, som er skrevet af personalet og som løbende tilpasses.

I henhold til lov om dagtilbud skal der udarbejdes en overordnet pædagogisk læreplan for alle dagtilbud. Læreplanen skal indeholde mål for, hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske læringsproces skal give børn mulighed for at tilegne sig. Det skal endvidere fremgå, hvilke overvejelser om læringsmål, metoder og aktiviteter dagtilbuddet gør sig i forhold til børn med særlige behov.

Planen behandler seks temaer:

Barnets alsidige personlige udvikling
Sociale kompetencer
Sprog
Krop og bevægelse
Naturen og naturfænomener
Kulturelle udtryksformer og værdier

 

Der er lukket for kommentarer.