Visioner

Miljø
Ravnekæret skal være en grøn institution, hvor miljøarbejdet i endnu højere grad er integreret i hverdagslivet, både hvad angår børnenes bevidsthed og den daglige drift.

Mad
Ravnekæret skal tilbyde børnene sund, spændende og velsmagende mad skabt med respekt og forståelse for bæredygtighed, madlavning og råvarernes sanselighed.

Rummelighed
Ravnekæret skal tilgodese børnenes forskelligartede behov. Vi vil gerne have huset indrettet og normeret til at kunne integrere så mange børn som muligt med særlige behov, uden at det nedsætter serviceniveauet for de øvrige børn. Vi ønsker fortsat at være et sted, hvor det daglige arbejde tager udgangspunkt i udvikling, tidlig indsats og tværfagligt samarbejde.

Uddannelse
Ravnekæret skal uddanne og udvikle sit personale med udgangspunkt i dets kompetencer og interesser.

Vuggestue
Ravnekæret skal have en vuggestuegruppe mere i huset for at imødekomme behovet for pasning af mindre søskende samt dække områdets behov for pasning af 0- til 3-årige.

Der er lukket for kommentarer.