Leg, leg og læring

Vi prioriterer legen, det sociale samvær og børnenes fysiske og følelsesmæssige udvikling højt. For de 0-6-årige er legen den altdominerende aktivitet. Gennem det daglige samvær og i legen med andre børn udvikles det enkelte barn socialt. Barnet lærer at omgås og tage hensyn til andre børn.

Når børn leger, prøver de sig selv og hinanden af. Derved bliver de klar over deres egne stærke og svage sider og oplever glæden ved samværet med hinanden, hvilket er af afgørende betydning for deres videre udvikling. Vi respekterer børnenes leg og støtter deres initiativer til forskellige lege.

Vores opgave som voksne er at skabe gode rammer for børnene, så legen stimuleres og udvikles.

Vi deltager i legen for at støtte det enkelte barn i at komme i gang eller for at tilføre legen nye elementer og perspektiver. Vi støtter det barn, som måtte have et særligt behov for at komme videre. Vi deltager også i legen, fordi det er sjovt.

Børnenes verden er legen. De leger, fordi de ikke kan lade være; de leger sig glade, de leger for legens skyld. Legen indeholder alle de elementer, der er nødvendige for, at barnet kan udvikle sig til et harmonisk menneske og være rustet til at møde verden.

Når du spørger dit barn: “Hvad har du lavet i børnehaven i dag?” og svaret er: “Jeg har bare leget”, så vær glad. Det er det allerbedste, dit barn kan foretage sig. For barnet er legen lig med livet.


Der er lukket for kommentarer.