Samarbejde mellem forældre og personale

Vi ønsker et godt samarbejde mellem forældre og personale, så forældrene er trygge ved at aflevere deres børn i Ravnekæret.

Det betyder, at vi prioriterer at have kontakt med børnenes forældre hver dag, og at vi forventer, at både forældre og personale samarbejder om at udveksle informationer, der kan have betydning for forløbet af børnenes hverdag.

For at skabe et godt samarbejde er det en god idé, at:

♥ Forældrene en gang imellem tager sig god tid til at sætte sig ned og opleve, hvad der sker i børnenes verden i Ravnekæret.

♥ At personalet spørger, hvis der er noget, de er i tvivl om. Spørg, hvis du studser over noget.

♥ Kun på den måde kan misforståelser udryddes. At personalet spørger om ting om børnene for at kende og forstå dem bedst mulig.

Husk

♥ at forældrene har medansvar for, at barnet har det godt i institutionen.

♥ at den daglige kontakt er vigtig. Det betyder meget, at forældrene fortæller om hændelser hjemmefra, og at personalet får videregivet dagens oplevelser til forældrene.

♥ at personalet måske ikke lige har ti minutter, når du har god tid. Men du kan få en længere snak ved forældremøder og samtaler mellem personale og forældre. Du kan altid aftale et møde med personalet.

♥ at du kan få indflydelse på dagligdagen ved deltagelse i møder og arrangementer samt via bestyrelsen og forældreforeningen.

♥ at børnene afleveres dagligt i børnehaven senest kl. 9.30, medmindre andet er aftalt.

♥ at skrive jer på til maddagene i institutionen.

Der er lukket for kommentarer.