Forældrebestyrelsen

Det er Ravnekærets forældrebestyrelse, der vedtager de overordnede principper for institutionen.

Forældrebestyrelsen består af fem forældre og to personalerepræsentanter. Ravnekærets leder deltager som sekretær uden stemmeret. Bestyrelsen vælges på Ravnekærets generalforsamling, som holdes hvert år i september.

I Ravnekærets forældrebestyrelse gør forældre og personale i samarbejde deres bedste for, at børnene kan få så god en hverdag som muligt i institutionen.

Du altid er velkommen til at henvende dig til forældrebestyrelsen, hvis du har noget på hjerte om de overordnede rammer for Ravnekæret – hvad enten det er gode idéer, spørgsmål, eller ting, du synes skulle være anderledes. Bestyrelsen tager sig dog ikke af personsager.

Der er lukket for kommentarer.